Regulamin szkolenia

Regulamin szkoleń szkoły Engram - Szkolenia Górskie

Najważniejsze informacje

 • Rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje dopiero po wniesieniu opłaty rezerwacyjnej.
 • Sprawdź czy mail zwrotny nie trafił do spamu. 
 • Możesz zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia kosztów do 30 dni przed terminem.
 • Pamiętaj o przygotowaniu oświadczeń – dla osób niepełnoletnich, dotyczących ubezpieczenia NNW i stanu zdrowia. Wzory znajdziesz poniżej.
 • Jeżeli chcesz wypożyczyć sprzęt na szkolenie, daj nam znać na dwa tygodnie przed kursem.

Dane firmy

Engram – Szkolenia Górskie to marka którą tworzymy razem. Jednocześnie każde z nas prowadzi niezależną działalność gospodarczą i formalnie wykonawcą usług są nasze firmy:

Mello Joanna Klimas, NIP: 553-224-52-71, ul. Krasickiego 14/6, 30 – 503 Kraków 

Michał Semow Wertykalnie, NIP 513-011-70-22, ul. Leśna 2a/30, 32-080 Zabierzów

Zapisy na kursy

 1. Rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza oraz wniesienie opłaty rezerwacyjnej. 
 2. Przyjęcie zgłoszenia jest potwierdzane zwrotną wiadomością e-mail potwierdzającą dostępność miejsc na szkoleniu oraz zawierające dane do wpłaty.
 3. Po potwierdzeniu dostępności miejsc prosimy o wpłatę opłaty rezerwacyjnej w ciągu 24 godzin. Potwierdzenie dostępności miejsc wraz z potwierdzeniem wpłaty stanowią łącznie potwierdzenie rezerwacji. 
 4. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi z wyjątkiem:
  – rezygnacji do 30 dni przed terminem rozpoczęcia kursu,
  – odwołania kursu ze względu na niewystarczającą liczbę chętnych.
 5. O odwołaniu szkolenia ze względu na niewystarczającą liczbę chętnych decydujemy na 10 dni przed terminem jego rozpoczęcia. W tym terminie uczestnicy otrzymują potwierdzenie o realizacji szkolenia.
 6. Wpłatę pozostałej części ceny szkolenia należy uiścić w terminie do 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja na 7 dni przed szkoleniem oraz w trakcie jej nie uprawnia do zwrotu żadnej części opłaty ze względu na koszty organizatora niezależne od ilości uczestników w grupie.
 7. Uczestnictwo w szkoleniach osób niepełnoletnich, które mają ukończony 16 rok życia  możliwe jest w przypadku wyrażenia zgody i pełnej akceptacji niniejszego regulaminu przez rodziców lub prawnego opiekuna.
 8. Zgoda rodziców lub opiekunów wymaga formy pisemnej, dostarczonej w oryginale Organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu/szkolenia. Wzór oświadczenie możecie pobrać poniżej. 
 9. Przystępując do zajęć, uczestnik oświadcza, iż dysponuje ubezpieczeniem NNW obejmującym zakres szkolenia oraz nie posiada żadnych chorób uniemożliwiających uczestnictwo w szkoleniu, a w szczególności chorób serca i układu krążenia. Prosimy również o dostarczenie oświadczenia na piśmie, to ważne! Wzór znajdziesz poniżej. 

Organizacja i przebieg szkolenia

 1. Jeżeli w cenie szkolenia uwzględnione jest wypożyczenie sprzętu, informacja taka znajduje się w zakładce “sprzęt” na stronie szkolenia. Zapotrzebowanie na wypożyczenie sprzętu prosimy zgłaszać najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Kursanci zobowiązani są zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym, z wyjątkiem zużycia wynikającego z normalnego użytkowania. Za sprzęt zgubiony lub zniszczony odpowiadają finansowo. 
 3. Szkolenia, które prowadzimy, dotyczą sportów w których ryzyko utraty zdrowia i życia wiąże się nierozerwalnie z ich charakterem. Nawet dokładając największych starań ze strony prowadzącego, istnieje potencjalna możliwość wypadku w trakcie zajęć. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z opisem szkolenia na stronie szkoleniagorskie.pl, chętnie również udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania związane z potencjalnym ryzykiem. 
 4. Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem widocznym na stronie szkolenigorskie.pl. W wyjątkowych sytuacjach, ze względu na bezpieczeństwo lub szczególne potrzeby kursantów, instruktor może modyfikować program w celu osiągnięcia poprawnych merytorycznie celów.
 5. Instruktor zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa kursantów. Kursanci, którzy nie będą wykonywać poleceń instruktora bądź w inny sposób swoim zachowaniem będą stwarzać zagrożenie dla siebie lub innych osób (w tym pozostając pod wpływem alkoholu), mogą zostać usunięci ze szkolenia w trybie natychmiastowym.

Dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji naszych usług. Umożliwiamy wgląd i modyfikację podanych danych w każdej chwili, łącznie z możliwością ich usunięcia. Szczegółowe informacje dotyczące polityki ochrony danych osobowych oraz obsługi plików cookies znajdziesz tutaj