Engram [gr. en ‘wewnątrz’, grámma ‘zapis’], ślad pamięciowy, fizjol. zmiana pozostawiona w układzie nerwowym przez określone przeżycie, działanie określonych bodźców, stanowiąca podstawę późniejszego odtwarzania. Całe nasze życie to budowanie engramów, nie inaczej jest w sportach górskich. Doświadczenia budują umiejętności, pozwalają nam działać sprawnie i czerpać satysfakcję
z podejmowanych wyzwań. Znajdź w nich swoją ścieżkę w góry!

System szkoleń

Wybierz szkolenie idealnie dopasowane do siebie! Dowiedz się więcej o naszej ofercie.

O nas - poznaj instruktora!

Wybierając kurs - wybieramy przede wszystkim instruktora. Poznaj nas!

Wsparcie kursantów

Ta szkoła to więcej niż kursy. Dowiedz się, jak wspieramy naszych kursantów.

najbliższe szkolenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Maciej KobielaMaciej Kobiela
09:47 06 Sep 21
I highly recommend training with Engram. A lot of practical knowledge, tailored to the level of the student. Instructors at the highest sports and teaching level (members of PZA and KW Kraków).In addition, the trainers are characterized by the ability to respond to changing weather, organizational agility, knowledge of topography, which allowed for the successful conduct of the entire course.You better miss 🙂
Maciej KobielaMaciej Kobiela
09:47 06 Sep 21
Bardzo polecam szkolenia z Engram. Masa praktycznej wiedzy, dopasowanej do poziomu kursanta. Instruktorzy na najwyższym poziomie sportowym, ale i nauczania (członkowie PZA i KW Kraków).Ponadto trenerzy cechują się umiejętnością reagowania na zmieniającą się pogodę, sprawnością organizacyjną, znajomością topografii co pozwoliło skutecznie przeprowdzić cały kurs.Lepiej nie traficie 🙂
Kinga SKinga S
17:30 19 Jul 21
The training was a fantastic adventure. New skills and a desired new memory footprint entered naturally under the skin. The lecturer has not only knowledge and experience, but also a gift for communicating messages and spreading passionate passion.I was captivated by the approach to us during the course. Full of mindfulness, intuition and tact in times of difficulty, fighting with one's own fears or making novices' mistakes. Four days densely filled with knowledge and practice, which opened up a completely new perspective and the independence of moving in a new plane. The program is 100% implemented, rehearsed and proven, so you can gain confidence in a sport that does not forgive mistakes. The commitment to our new path did not end on the last day of the training. I am very grateful for the support I received by taking my own steps.
Kinga SKinga S
17:30 19 Jul 21
Szkolenie było fantastyczną przygodą. Nowe umiejętności i nowy pożądany ślad pamięciowy weszły naturalnie pod skórę. Prowadzący ma nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale dar do przekazywania wiadomości i zarażania skałkową pasją.Ujęło mnie podejście do nas w czasie kursu. Pełne uważności, wyczucia i taktu w momentach trudności, walki z własnymi lękami, czy popełniania błędów nowicjuszy. Cztery dni gęsto wypełnione wiedzą i praktyką, które otworzyły zupełnie nową perspektywę i samodzielność poruszania się w nowej płaszczyźnie. Program zrealizowany na sto procent, przećwiczony i sprawdzony, dzięki czemu można zdobyć zaufanie do siebie w sporcie, który błędów nie wybacza. Zaangażowanie w naszą nową drogę nie skończyło się ostatniego dnia szkolenia. Jestem ogromnie wdzięczna za możliwość wsparcia, które otrzymałam stawiając swoje samodzielne kroki.
Sonia B.Sonia B.
14:21 15 Jul 21
I met the Engram school for the first time during free climbing workshops in Dolina Kobylańska. I liked them so much that a moment later I decided to join the course on insured roads. In hindsight, I can say it was a great choice! Michał, who trained us, showed not only a great deal of knowledge, professionalism, calmness and commitment, but also a very nice person who made sure that there was a good atmosphere at the course. I admire his passion for training and commitment to the climbing activities of the students, also after the course. The quality of the training is evidenced by the fact that a moment after it I heard praise from my climbing partners and other instructors for my belaying skills and performing basic operations, and I started climbing the course from scratch! I would highly recommend!
Sonia B.Sonia B.
14:21 15 Jul 21
Ze szkołą Engram pierwszy raz spotkałam się w czasie darmowych warsztatów wspinaczkowych w Dolinie Kobylańskiej. Tak mi się spodobały, że postanowiłam chwilę później dołączyć na kurs na drogach ubezpieczonych. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to był świetny wybór! Michał, który nas szkolił, wykazał się nie tylko ogromem wiedzy, profesjonalizmem, spokojem i zaangażowaniem, ale to też po prostu bardzo sympatyczny człowiek, który zadbał o to, by na kursie była dobra atmosfera. Podziwiam jego szkoleniową pasję i zaangażowanie w działalność wspinaczkową kursantów, także już po zakończeniu kursu. O jakości szkolenia niech świadczy fakt, że już chwilę po nim usłyszałam od moich wspinaczkowych partnerów i innych instruktorów wyrazy uznania pod względem moich umiejętności asekuracji i wykonywania podstawowych operacji, a zaczynałam wspinanie na kursie od zera! Gorąco polecam!
Tomasz SendykaTomasz Sendyka
09:46 05 Jul 21
I am extremely pleased with the course. I wholeheartedly and with full conviction can recommend this company to all potentially interested parties.You can see and feel that climbing is the Leader's true passion and he shares this passion with the participants.As I also happen to be involved in training professionally, I am able to appreciate the professionalism of the training. What is also worth emphasizing is the great peace and the ability to create a perfect atmosphere in the team, among the pupils.Finally, I would like to emphasize the emphasis and the great respect for security.I really recommend.
Tomasz SendykaTomasz Sendyka
09:46 05 Jul 21
Jestem niezwykle zadowolony z kursu. Gorąco, z całego serca i z pełnym przekonaniem mogę polecić tą firmę wszystkim potencjalnie zainteresowanym.Widać i czuć, że wspinaczka jest prawdziwą pasją Prowadzącego i pasją tą dzieli się z uczestnikami.Jako iż zawodowo również zdarza mi się zajmować szkoleniami jestem w stanie docenić profesjonalizm prowadzonego szkolenia. To, co warto również podkreślić to olbrzymi spokój i umiejętność wprowadzenia doskonałej atmosfery w zespole, wśród podopiecznych.Na koniec chcę jeszcze podkreślić nacisk i olbrzymi szacunek dla na bezpieczeństwo.Naprawdę polecam.
Michal TrybuchowskiMichal Trybuchowski
14:05 16 Jun 21
I took part in a two-day training in auto-rescue in Dolinki Podkrakowskie.I highly recommend this training conducted by Asia Klimas, who gave us a lot of practical knowledge in a great atmosphere.We moved within a specific program, bearing in mind that each (emergency) situation is different and requires an individual approach.
Michal TrybuchowskiMichal Trybuchowski
14:05 16 Jun 21
Brałem udział w dwudniowym szkoleniu z autoratownictwa w Dolinkach Podkrakowskich.Gorąco polecam to szkolenie prowadzone przez Asię Klimas, która przekazała nam dużo praktycznej wiedzy w świetnej atmosferze.Poruszaliśmy się w ramach określonego programu, z uwzględnieniem tego, że każda (awaryjna) sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.
Maciej KobielaMaciej Kobiela
09:47 06 Sep 21
Bardzo polecam szkolenia z Engram. Masa praktycznej wiedzy, dopasowanej do poziomu kursanta. Instruktorzy na najwyższym poziomie sportowym, ale i nauczania (członkowie PZA i KW Kraków).Ponadto trenerzy cechują się umiejętnością reagowania na zmieniającą się pogodę, sprawnością organizacyjną, znajomością topografii co pozwoliło skutecznie przeprowdzić cały kurs.Lepiej nie traficie 🙂
Kinga SKinga S
17:30 19 Jul 21
Szkolenie było fantastyczną przygodą. Nowe umiejętności i nowy pożądany ślad pamięciowy weszły naturalnie pod skórę. Prowadzący ma nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale dar do przekazywania wiadomości i zarażania skałkową pasją.Ujęło mnie podejście do nas w czasie kursu. Pełne uważności, wyczucia i taktu w momentach trudności, walki z własnymi lękami, czy popełniania błędów nowicjuszy. Cztery dni gęsto wypełnione wiedzą i praktyką, które otworzyły zupełnie nową perspektywę i samodzielność poruszania się w nowej płaszczyźnie. Program zrealizowany na sto procent, przećwiczony i sprawdzony, dzięki czemu można zdobyć zaufanie do siebie w sporcie, który błędów nie wybacza. Zaangażowanie w naszą nową drogę nie skończyło się ostatniego dnia szkolenia. Jestem ogromnie wdzięczna za możliwość wsparcia, które otrzymałam stawiając swoje samodzielne kroki.
Sonia B.Sonia B.
14:21 15 Jul 21
Ze szkołą Engram pierwszy raz spotkałam się w czasie darmowych warsztatów wspinaczkowych w Dolinie Kobylańskiej. Tak mi się spodobały, że postanowiłam chwilę później dołączyć na kurs na drogach ubezpieczonych. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to był świetny wybór! Michał, który nas szkolił, wykazał się nie tylko ogromem wiedzy, profesjonalizmem, spokojem i zaangażowaniem, ale to też po prostu bardzo sympatyczny człowiek, który zadbał o to, by na kursie była dobra atmosfera. Podziwiam jego szkoleniową pasję i zaangażowanie w działalność wspinaczkową kursantów, także już po zakończeniu kursu. O jakości szkolenia niech świadczy fakt, że już chwilę po nim usłyszałam od moich wspinaczkowych partnerów i innych instruktorów wyrazy uznania pod względem moich umiejętności asekuracji i wykonywania podstawowych operacji, a zaczynałam wspinanie na kursie od zera! Gorąco polecam!
Tomasz SendykaTomasz Sendyka
09:46 05 Jul 21
Jestem niezwykle zadowolony z kursu. Gorąco, z całego serca i z pełnym przekonaniem mogę polecić tą firmę wszystkim potencjalnie zainteresowanym.Widać i czuć, że wspinaczka jest prawdziwą pasją Prowadzącego i pasją tą dzieli się z uczestnikami.Jako iż zawodowo również zdarza mi się zajmować szkoleniami jestem w stanie docenić profesjonalizm prowadzonego szkolenia. To, co warto również podkreślić to olbrzymi spokój i umiejętność wprowadzenia doskonałej atmosfery w zespole, wśród podopiecznych.Na koniec chcę jeszcze podkreślić nacisk i olbrzymi szacunek dla na bezpieczeństwo.Naprawdę polecam.
Michal TrybuchowskiMichal Trybuchowski
14:05 16 Jun 21
Brałem udział w dwudniowym szkoleniu z autoratownictwa w Dolinkach Podkrakowskich.Gorąco polecam to szkolenie prowadzone przez Asię Klimas, która przekazała nam dużo praktycznej wiedzy w świetnej atmosferze.Poruszaliśmy się w ramach określonego programu, z uwzględnieniem tego, że każda (awaryjna) sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego podejścia.
js_loader

najnowsze artykuły

Wierzymy, że w działalności górskiej można łączyć bezpieczeństwo z wolnością, radość z ryzykiem a szkolenie może być wspaniałą przygodą. 

Z pasji wybraliśmy zawód instruktora, by kształcić tych którzy chcą się realizować we wspinaczce, narciarstwie i turystyce górskiej. Wejdź z nami do świata wertykalnych emocji!

Poznajmy się lepiej – zapraszamy do zakładki o nas

Z taternickim pozdrowieniem,

Joanna Klimas i Michał Semow

Engram – Szkolenia Górskie to firma tworzona przez doświadczonych instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu. Prowadzimy szkolenia zgodne z programami PZA ale także tworzymy własne, autorskie programy szkoleniowe. W naszej ofercie znajdziecie kompleksowy system rozwoju umiejętności potrzebnych do działania w skałach i w górach, latem i zimą. Prowadzimy kursy wspinaczki skalnejdoszkalania z zakresu wspinaczki skalnej, kursy taternickiekursy turystyki wysokogórskiej zimowej i letniej, kursy skituroweskialpinistyczne oraz lawinowe